Tan làm muộn được em đồng nghiệp cho qua nhà ngủ

  • 0 Total  
    0%
  • Nội Dung

Tôi tan làm khá muộn, và bị nhỡ chuyến tàu cuối cùng trở về nhà, đâm ra đang khá là lo lắng. Đúng lúc này được em đồng nghiệp Hinata Marin đến và cho về nhà ở qua đêm mai lại đi làm. Ban đầu tôi  đã từ chối vì người vợ còn đang ở nhà, nhưng em nó mời thiện chí quá đâm ra khó có thể từ chối. Nhưng sau khi về nhà em nó mới dở thói dâm đãng ra, và đã gạ gẫm tôi neneje nhau. Với sức hấp dẫn tôi không thể nào từ chối và rồi…….